Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ Hương An tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Ngày cập nhật 06/12/2018

Phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân, Đảng bộ phường Hương An, thị xã Hương Trà đã đề ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với xây dựng nếp sống  văn minh đô thị đã và đang đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Là một trong 7 phường nội thị của thị xã Hương Trà. Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ phường Hương An bắt tay thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiều thuận lợi cơ bản. Là một phường thuần nông, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây hành lá được coi là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập và giá trị kinh tế cao, cùng với đó người dân Hương An vốn có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ phường Hương An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Từ chỗ xác định sản xuất rau màu là những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập đáng kể và là hướng làm giàu cho nông dân địa phương. Ngoài việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa, lạc cho năng suất thấp sang trồng các loại cây rau màu, trong đó chủ yếu là cây hành lá kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các mô hình sản xuất hành lá an toàn theo hướng Vietgap... UBND phường Hương An đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung, quy mô lớn gắn với liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất của người dân.

Với những chủ trương, định hướng đúng đắn, đến nay cây hành lá đã và đang trở thành một cây trồng chủ lực và là cây trồng làm giàu cho nông dân Hương An. Theo thống kê, đến nay toàn phường Hương An đã phát triển được 63 héc ta rau màu, trong đó chủ yếu là cây hành lá, sản lượng thu hoạch 1.680 tấn, mang lại giá trị thu nhập khoảng 23,1 tỷ đồng, trong số đó đã hình thành được 17,53 héc ta diện tích trồng hành lá theo tiêu chuẩn Vietgap ở TDP Cổ Bưu, Bồn Phổ, An Lưu. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan, tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đến nay còn 3,87%, giải quyết việc làm cho 350 lao động, đạt và vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, lĩnh vực quốc phòng an ninh được giữ vững.

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công tác chỉnh trang và phát triển đô thị phường theo Đề án phường đạt chuẩn văn minh đô thị luôn được Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 2 năm  2016 và năm 2017, UBND phường Hương An đã huy động được nguồn vốn đầu tư 3,81 tỷ đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như: giao thông ngõ, xóm, giao thông nội đồng, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, xã hội...Trong đó, nhân dân tự nguyện hiến đất  7.185 mét vuông, đóng góp kinh phí trên 200 triệu đồng. Đến nay, phường Hương An đạt 18/23 tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị, còn 5 tiêu chí chưa đạt, đang đặt ra quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước năm 2020.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường cho biết: Mặc dù triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân là tiền đề quan trọng để hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Tính đến tháng 4 năm 2018, có 5/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra đạt và vượt kế hoạch, còn 11 chỉ tiêu gần đạt sẽ hoàn thành từ nay đến năm 2020. Trong đó, theo dự báo sẽ có một số chỉ khó đạt hoặc đạt thấp so với chỉ tiêu cần sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đó là chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Với những kết quả đạt được trong hơn nữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đảng bộ phường Hương An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đáng ghi nhận và đó là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hương An tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ phường đề ra, góp phần đưa phường Hương An trở thành một trong 7 phường nội thị của thị xã Hương Trà có kinh tế phát triển nhanh,  bền vững và  sớm được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.064
Truy câp hiện tại 1.934