Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân, một năm đầy những phấn đấu và nỗ lực!
Ngày cập nhật 06/12/2018

Với mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XII đề ra là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đất của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh và trọng tâm là xây phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong lộ trình đó, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh của phường Hương Xuân trong năm 2018 này có thể nói là thắng lợi của một tinh thần đoàn kết, đầy quyết tâm và nỗ lực.

 

Thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm đạt kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân trong năm đạt 15,52% tăng 0,61% so cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân đầu người/năm 41,5 triệu đồng; an sinh xã hội bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ bản đã thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Lĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tiếp tục được đầu tư phát triển đồng bộ về cả quy mô và chất lượng; duy trì hoạt động 02 doanh nghiệp và 352 cơ sở kinh doanh tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với các HTX NN trên địa bàn duy trì hoạt động có hiệu quả. Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 153,12 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,63%, tốc độ tăng trưởng 21,03%.

+ Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì ổn định với 07 DNTN, đối với cơ sở, hộ cá thể có 199 cơ sở, gồm các ngành nghề chủ yếu : Xây dựng, cơ khí, đúc bờ lô, may mặc, mộc mỹ nghệ, đan lát, dày da,... Ước giá trị sản xuất ngành CN-TTCN và xây dựng đạt 99,66 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,35%, tốc độ tăng trưởng 14,34%.

+ Trên lĩnh vực nông nghiệp, toàn phường gieo cấy 511,6 ha lúa, năng suất bình quân dự ước đạt 61,30 tạ/ha, sản lượng đạt 3136 tấn; tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận cơ bản đạt 100%. Cây lạc: Diện tích gieo trồng 170 ha, năng suất đạt 27 tạ/ha; đối với năng suất lạc vụ Hè Thu đạt 30 tạ/ha. Cây sắn: Diện tích trồng 169 ha, đạt 100% kế hoạch, cơ cấu giống chủ yếu là KM 94, năng suất dự ướt đạt 300 tạ/ha. Rau màu các loại, diện tích hoa màu, hoa, củ quả các loại 209,5 ha, giá trị kinh tế đạt khoảng 120 triệu đồng/ha; đối với một số loại cây trồng như hành, kiệu giá trị mang lại khoảng 160 triệu đồng/ha. Cây ăn quả, diện tích cây ăn quả 45 ha, chủ yếu là các loại như: Ổi, quýt, chuối ... mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Sản lượng lương thực trên một số cây tròng chủ yếu đạt 3.210,85 tấn (tăng 70,85 tấn so với năm 2017, tăng 110,85 tấn so với kế hoạch). Việc triển khai tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên. Trong năm Hội Nông dân phường, các HTXNN phối hợp với các tổ chức đã triển khai 06 lớp tập huấn với 197 lượt người tham gia.

- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Duy trì phát triển ổn định vùng chuyên canh rau màu các loại với diện tích 30 ha. Trong năm đã chuyển đổi hơn 5 ha diện tích đất mặt nước, đất trồng lúa thấp trũng năng suất thấp sang trồng sen, nâng diện tích trồng sen toàn phường 14,62 ha; mô hình trồng ổi được bà con quan tâm đầu tư phát triển, nâng diện tích đất trồng ổi trên địa bàn lên hơn 33 ha, giá trị thu nhập mang lại hơn 150 triệu /ha; các mô hình trồng cây cảnh, trồng hoa, phát triển kinh tế vườn được bà con nhân dân tiếp tục đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ước giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 87,7 triệu đồng/ha.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 70 con, bò 75 con, lợn 7450 con, dê  140 con, gia cầm 38.000 con, chim cút 2000 con. Công tác tiêm phòng được thực hiện nghiêm túc, không có dịch hại xảy ra trên địa bàn phường.

- Thủy sản:  Hiện nay trên địa bàn phường có 406 lồng cá 209 hộ nuôi và 6,8 ha đất nuôi trồng thủy sản với 19 hộ nuôi, sản lượng năm 2018 đạt 260,4 tấn.

- Lâm nghiệp: Duy trì ổn định diện tích trồng rừng trên địa bàn với 399,9ha.

 Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 75,56 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,01%, tốc độ tăng trưởng đạt 2,3%.

+ Công tác quản lý kinh tế tập thể: UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo phát triển loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn. Hoạt động của các HTX tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền Nhà nước tại địa phương và các quy định của Luật, Điều lệ HTX. Hiện nay, đang chỉ đạo HTXNN Tây Xuân chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội hết nhiệm kỳ.

+ Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường: Được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, không có trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng đất sai quy định. Đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017.  Hoàn thành việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018.

Về công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các loại đất trên địa bàn đang tiếp tục được thực hiện: Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tổng số thửa 392 thửa. Đến nay, đã kê khai được 382 thửa; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 287/392 thửa. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tổng số thửa 1333 thửa, đã kê khai hồ sơ 1279 thửa. Đã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 675/ 1279 thửa. Đất tổ chức đã cấp 10/12 giấy. Đất tín ngưỡng đã cấp 90/108 giấy. Đất nuôi trồng thủy sản đã cấp 17/17 giấy. Đất nông nghiệp cấp mới đã cấp 166/176 giấy; đất nông nghiệp cấp đổi đã cấp 4391/5927 giấy.

Hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 12 và các đợt lụt cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường, giá trị hỗ trợ là 123.866.000 đồng với 403 hộ.

- Bảo vệ môi trường: Duy trì hoạt động của Tổ bảo vệ tài nguyên cát trên sông Bồ. Trong năm, đã bắt và xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép với số tiền 11.000.000đ.

+ Đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản: Trong năm 2018, toàn phường triển khai thực hiện 21 công trình xây dựng và 8 hạng mục sửa chữa nhỏ, ước tổng mức đầu tư 17.469,393 triệu đồng.

+ Tài chính, ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên trên địa bàn phường ước thực hiện 7.455,1 triệu đồng,  đạt 104,6% so dự toán, trong đó: Thu đấu giá tiền sử dụng đất 6.000 triệu đồng. Thu các quỹ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Công tác chi ngân sách: Tổng chi ngân sách ước 8.435,5 triệu đồng đạt 127,4% so dự toán HĐND phường giao.

* Về Văn hoá – Xã hội:

+ Giáo dục-Đào tạo: Các trường học đã hoàn thành kế hoạch năm học 2017-2018, kết quả số lượng học sinh toàn phường duy trì 1.485/1.489 em. Về chất lượng mũi nhọn, có 47 em thi đạt 67 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi do tỉnh và thị xã tổ chức, trong đó có 13 giải tỉnh và 54 giải thị xã. Hội khuyến học phối hợp với UBND phường tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng năm học 2017 – 2018 cho các học sinh thi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã trở lên, 56 học sinh thi đỗ vào các trường Đại học hệ chính quy công lập năm 2018, 07 sinh viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi, 01 tập thể nhà trường và 04 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Năm học 2018-2019, toàn phường đã huy động tổng số học sinh 1.509 em trên 3 cấp học. Giữ vững và phát huy kết quả về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Trong năm duy trì 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 75%.

+ Y tế-Dân số: Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong năm đã khám chữa bệnh cho 9.026 lượt người, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh. Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ; số trẻ sinh ra 130 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 19 cháu chiếm 14,6 %. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 28/538 cháu chiếm tỷ lệ 5,2%, duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

+. Văn hoá-Thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động của Đài truyền thanh phường. Đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy ước văn hóa của 9 TDP và cơ quan phường gửi thị xã phê duyệt. Đã xét công nhận gia đình văn hoá năm 2018 trên toàn phường có 1.871/1.935 gia đình đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 96,7%.

+ Chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng thuộc diện BTXH nhất là nhân dịp các ngày lễ, tết. Đã tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn với số hộ nghèo 70 hộ, chiếm tỷ lệ 3,54%, 125 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,33%. Vận động các hộ gia đình trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, ước năm 2018 có 8.580/9.327 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 92%.

Triển khai rà soát, tổng hợp thông tin lao động năm 2018 với tổng số lao động tham gia làm việc là 5951 người, số lao động qua đào tạo là 3.354 người, chiếm tỷ lệ 56,6%, số lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp là 4.504 lao động, chiếm tỷ lệ 75,7%. Trong năm đã có 7 lao động tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nâng tổng số người tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài lên 32 lao động, mang lại thu nhập lớn cho gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế.

* Phát triển và xây dựng phường văn minh đô thị

+ Quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Tiếp tục thực hiện quy hoạch phân lô dân cư tổ dân phố Thanh Lương 4 và quy hoạch TDP Trung Thôn; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ.

Tiếp tục thực hiện chủ trương phát động phong trào trong nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 6m, trong năm đã mở rộng 1 tuyến với với chiều dài 305m, nhân dân đã tự nguyện hiến đất với tổng số diện tích 305m2 và tài sản trên đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động đắp đất cấp phối san nền với tổng kinh phí 25.000.000đ. Nâng tổng số ngõ phố mở rộng trên toàn phường lên 37 ngõ với tổng chiều dài 12,409km, tổng số diện tích đất hiến 11.434 m2. Về xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp điện chiếu sáng 16 tuyến đường, chiều dài 3.405m; nâng tổng số tuyến đường được lắp điện chiếu sáng trên toàn phường lên 36 tuyến với tổng chiều dài 8.542m. Tỷ lệ đường phố chính đặt tên được chiếu sáng 41,25.

+ Đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở: Các công trình xây dựng trên địa bàn thực hiện tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong năm 2018, toàn phường triển khai thực hiện 21 công trình xây dựng và 8 hạng mục sửa chữa nhỏ, ước tổng mức đầu tư 17.469,393 triệu đồng. Ước tổng vốn đầu tư xã hội trong năm đạt hơn 45 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch cả năm.

Đã thực hiện tốt việc hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng các công trình dân sinh, và được UBND thị xã Hương Trà cấp phép cho 58 trường hợp (21 GPXD chính, 37 GPXD có thời hạn).

+ Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của bà con nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Duy trì hoạt động có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

* Nội chính:

+ Quốc phòng: Đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, mật phục giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ dân quân theo Luật Dân quân tự vệ cho 73 nam thanh niên trong độ tuổi 17 đạt tỷ lệ 100%, phúc tra độ tuổi 18-25 SSNN 553 thanh niên. Thực hiện tốt công tác giao quân đợt I/2018 gồm 9/9 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao và chính sách hậu phương quân đội. Đã tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS năm 2019 cho 85 thanh niên, tổ chức phát lệnh gọi thanh niên tham gia khám tuyển sức khoẻ NVQS tại thị xã 38 thanh niên.

+ An ninh: Tình hình an ninh chính trị ổn định. Về trật tự xã hội, trên địa bàn xảy ra 04 vụ trộm tài sản chưa rõ đối tượng và 01 vụ cố ý gây thương tích, hiện đã củng cố hồ sơ chuyển Công an thị xã Hương Trà thụ lý theo thẩm quyền. Về trật tự an toàn giao thông, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 2 người bị thương; 01 vụ va chạm giao thông làm 2 người bị thương. Đã tổ chức 38 lượt tuần tra kiểm soát TTATGT đường bộ, phát hiện 10 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, phạt tiền 2.250.000đồng. Năm 2018, phường Hương Xuân được UBND thị xã Hương Trà công nhận phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

+ Tư pháp: Tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch 636 trường hợp; chứng thực 2.404 trường hợp. Về công tác tiếp nhận đơn thư, UBND phường đã tiếp nhận 01 đơn thư , nội dung đơn tranh chấp ranh giới đất đai, đã giải quyết xong.

+ Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện tốt. Đã đưa vào hoạt động phần mềm Dịch vụ công tập trung của tỉnh theo Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại. Duy trì thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan phường.

- Đội ngũ cán bộ, công chức phường theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/6/2016 của Thị ủy Hương Trà về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ trên địa bàn.

+ Xây dựng chính quyền: Duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức phường. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công tác phối hợp giữa Chính quyền-Mặt trận, các đoàn thể được duy trì thường xuyên.           

+ Công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Đã triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Chủ động rà soát và xây dựng phương án di dời dân cư ở các vùng có nguy cơ sạt lỡ, thực hiện nghiêm túc phương án 4 tại chỗ.

Có thể nói, năm 2018 là một năm đầy những thắng lợi trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội phường nhà. Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng đến việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 184