Tìm kiếm thông tin
Phường Tứ Hạ tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng
Ngày cập nhật 27/12/2018

Sáng ngày 20/12/2018, Đảng ủy Phường Tứ Hạ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng cho trên 100 đồng chí trong BCH Đảng bộ, toàn thể cán bộ, công chức và các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường; các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi ủy trực thuộc.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thôi – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tứ Hạ quán triệt một số nội dung quan trọng của nghị quyết gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Quy định, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Tứ Hạ, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 468