Tìm kiếm thông tin
Đảng ủy phường Hương Xuân tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý
Ngày cập nhật 27/12/2018

Ngày 20/12/2018, tại phòng họp cơ quan phường, Đảng ủy phường Hương Xuân tổ chức phiên họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Chấp hành và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Cảnh Lộc – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị  ủy, các đồng chí Thị ủy viên, chuyên viên phụ trách cụm, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Hội nghị do đồng chí Ngô Quang Thảo – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì.

 

Về thực hiện quy trình tồ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại, tập thể Đảng ủy đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy và Kế hoạch của Đảng ủy phường về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Theo báo cáo của Đảng ủy, năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nổi bậc trong đó có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như công tác thu ngân sách, các khoản thu thường xuyên hoàn thành đạt 100% trong tháng 11/2018, thu từ tiền đất đạt trên 16,900 tỷ đồng, đạt 281,67% chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai trên địa bàn khá chặt chẽ, không có tình trạng lấn chiến, sử dụng đất sai mục đích; tình trạng khai thác cát được kiềm chế. Đời sống nhân dân được ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng; công tác quản lý nhà nước về mặt xã hội nói chung được tuân thủ nghiêm túc theo quy định; giải quyết thấu đáo những bức xúc trong nhân dân từ đó không có đơn thư, khiếu nại tố cáo xảy ra; phong cách, lề lối, tác phong của độ ngũ cán bộ từ lãnh đạo đến công chức chuyên môn thể hiện được vai trò nêu gương, tinh thần ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, không xảy ra tình trạng vi phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Hoạt động của Mặt trận các đoàn thể được chuyển biến tích cực, có 4/5 tổ chức là đơn vị đi đầu trong công tác Hội và phong trào Hội của thị xã. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, cơ bản các chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó đã tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ từng bước tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý đảng viên được chú trọng, trong năm không có tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, tập thể Đảng ủy đã tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về kết quả biểu quyết đánh giá cán bộ quản lý có 02 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Văn Anh - phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 489