Tìm kiếm thông tin
HĐND phường Hương Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 07 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 03/01/2019

Ngày 26/12/2018,  HĐND phường Hương Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 07 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hà Cảnh Lộc, Ủy viên Thường vụ Thị ủy – Trưởng Ban tổ chức Thị ủy Hương Trà; có các đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn, 22/23 đại biểu HĐND phường và trưởng các cơ quan đơn vị ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

 

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Xem xét các báo cáo  của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, UBND, nghe Ban Thường trực UBMTTQVN phường thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Qua nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã phấn khởi, ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng đã phân tích, thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực tốt mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Theo đó HĐND phường đã Quyết nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công  trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn phường Hương xuân; Nghị quyết về bổ sung, phân bổ vốn đầu tư công năm 2019, 2020 phường Hương Xuân; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết thúc kỳ họp HĐND phường đề nghị các cấp các ngành, trước hết là TT HĐND, UBND phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN phường và các đoàn thể quần chúng làm tốt việc phổ biến quán triệt các Nghị quyết HĐND phường; UBND phường bám sát các nội dung đã được HĐND quyết nghị để xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2019.

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 455