Tìm kiếm thông tin
HĐND phường Tứ Hạ tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 03/01/2019

Ngày 27/12/2018, Hội đồng nhân dân phường Tứ Hạ đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 7, khóa VIII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bàn và quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Là phường trung tâm của thị xã Hương Trà, năm 2018, Tứ Hạ có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra; kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng đạt 21,4% (chưa tính doanh nghiệp có vốn nước ngoài). Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm gần 62%, công nghiệp-TTCN chiếm gần 35%. Đến nay, trên địa bàn có 33 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, 743 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt trên 528 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường trên 19,700 tỷ đồng, đạt 167,15% so với kế hoạch thị xã giao và đạt hơn 122% so với kế hoạch phường phấn đấu. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 3,11%; Công tác Quốc phòng – An ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định...

Năm 2019, phát huy thế mạnh của địa bàn trung tâm, Tứ Hạ đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành dịch vụ thương mại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm; tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Tứ Hạ, xây dựng nơi đây theo mô hình KCN sinh thái trong đô thị...

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.287
Truy câp hiện tại 197