Tìm kiếm thông tin
Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2018
Ngày cập nhật 03/01/2019

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên một số lĩnh vực, song với sự nỗ lực của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn được thể hiên rõ nét, tình hình kinh tế - xã hội của phường Hương Xuân tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố và tăng cường.

 

 Ủy ban MTTQ phường Hương Xuân thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số KHHGĐ, chính sách an sinh xã hội. Từ đó, đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động tương đối có hiệu quả và thiết thực như: mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình lúa KH1 cho năng suất và giá trị kinh tế cao, câu lạc bộ khuyến nông giúp bà con nông dân có điều kiện tham gia tập huấn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp nhau về giống cây, con để phát triển kinh tế; về phát triển cơ sở hạ tầng, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, bê tông kênh mương, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng khá tích cực.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, vì vậy vào các dịp Lễ, Tết, UBMTTQ Việt Nam phường phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và diện bảo trợ xã hội với 1.283 xuất quà, tổng trị giá 297,900 triệu đồng. Trong năm 2018, được sự quan tâm của Mặt trận các cấp, UBMTTQ Việt Nam phường đã tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 01 hộ nghèo, trị giá 40 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động toàn dân hưởng ứng qũy “Vì người nghèo”, kết quả đạt được: 28,598 triệu đồng.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi đối với công tác đầu tư hạ tầng đô thị đã và đang được đẩy mạnh, có nhiều nét khởi sắc; nhất là công tác chỉnh trang đô thị mà trọng tâm là cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, là quyết tâm lớn của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn phường trong việc xây dựng phường Hương Xuân sớm đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Tạo thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự  quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền địa phương.

UBMTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy tiềm năng và nội lực góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng, HĐND phường đề ra năm 2018.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn phường, còn có những băn khoăn, lo lắng mong muốn các cấp chính quyền và các ngành chức năng quan tâm hơn nữa ở một số lĩnh vực như tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường còn gặp nhiều khó khăn một mặt do giá cả vật tư nông nghiệp tăng, mặc khác thời tiết diễn biến bất thường, dịch vụ làm đất, thủy lợi chưa đảm bảo kỹ thuật, tiến độ làm ảnh hưởng việc xuống giống của bà con nông dân; một số mặt hàng thiết yếu giá cả tiếp tục tăng cao cũng ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của nhân dân; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, vệ sinh an toàn thực phẩm đáng lo ngại, tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng nhất là trong độ tuổi vị thành niên, tội phạm, tệ nạn xã hội về cờ bạc, trộm cắp vẫn còn xảy ra. Tình trạng xuống cấp ở một số tuyến đường đã gây khó khăn trong việc đi lại cũng như bụi bặm ảnh hưởng môi trường sống của người dân.

Về công tác tham gia xây dựng chính quyền, trong năm phối hợp với UBND phường triển khai và tổ chức thành công công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 đảm bảo đúng quy trình và định hướng nhân sự; thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy và kế hoạch của Đảng các cấp về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đối với nhiệm vụ khắc phục dần tình trạng tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, kết quả sau bầu cử đã nâng số lượng tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên từ 3/9 đồng chí lên 6/9 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí là Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố.

Phối hợp với Thường trực HĐND và UBND phường tổ chức 02 buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh, thị xã; 20 buổi TXCT của các tổ đại biểu HĐND phường, có khoảng 1.050 cử tri tham gia, với 85 lượt ý kiến. Các ý kiến của cử tri đều thể hiện tính xây dựng cao, tham gia góp ý vào sự chỉ đạo, điều hành của địa phương, đề xuất những tâm tư nguyện vọng chính đáng đến đảng, chính quyền. Qua đó, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được lãnh đạo, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, phường ghi nhận, tiếp thu, giải trình thấu tình, đạt lý, tạo thêm niềm tin phấn khởi của nhân dân đối với lãnh đạo và đại biểu HĐND các cấp. Tham gia thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và 02 ban của HĐND.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng đi vào nề nếp; đã ban hành 13 quyết định tổ chức giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy trình.

Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào tự quản trong nhân dân, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANCT-TTATXH, an toàn giao thông. Duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình tự quản trong cơ quan, đơn vị, họ tộc nhất là mô hình tự quản về ANTT ở các tổ dân phố, mô hình tổ bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, từ đó tình hình ANCT-TTATXH  trên địa bàn được giữ vững ổn định. Phối hợp với UBND phường tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 với số tiền 10.800.000đ, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn toàn dân. Tập hợp, phát huy vai trò người tiêu biểu trong họ tộc, tôn giáo. Phối hợp với chính quyền hướng dẫn hoạt động của các tôn giáo theo đúng quy định của luật, tổ chức thăm hỏi, động viên các Chùa, Niệm phật đường nhân dịp lễ Phật Đản Phật lịch 2562, tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Nguyễn Thị Thịnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.922.591
Truy câp hiện tại 362