Tìm kiếm thông tin
HĐND xã Hương Phong tiến hành kỳ họp thứ 7 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 03/01/2019

Ngày 24/12/2018 Hội đồng nhân dân xã Hương Phong tổ chức kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019; Báo cáo tình hình hoạt động, giám sát của HĐND xã và các Báo cáo của các ban, ngành có liên quan khác. Theo đó trong năm 2018 tình hình hoạt động của UBND xã tiếp tục được duy trì và đổi mới, tổ chức thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết mà  HĐND xã đã đề ra; các chương trình, kế hoạch của UBND bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Tổng thu ngân sách đạt trên 186%, trong đó chi ngân sách ướt đạt 96%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; đối với công tác xây dựng cơ bản: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 06 phòng học thuộc trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên với kinh phí 2,9 tỷ đồng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đê nội đồng 15 thứ 9 và kè tả sông Hương Gai đoạn I, xây dựng mới 185m đường bê tông lối xóm với kinh phí 240 triệu đồng, xây dựng mới bê tông kênh mương tuyến cồn sách, HTX Vân An với tổng kinh phí 200 triệu đồng, đến nay địa phương đã hoàn thành đạt 16/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới; Đối với lĩnh vực y tế dân số: trong năm tỷ suất sinh giảm 0,02%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 1,8%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,2%; Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện tốt, tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, trong năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Tại Kỳ họp các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều ý kiến và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ý kiến thảo luận, chất vấn đã được Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trao đổi thẳng thắn và trả lời ngay tại Kỳ họp. Kết thúc Kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Nghị quyết dự toán thu-chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.922.521
Truy câp hiện tại 355