Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc trợ giúp xã hội đột xuất cho gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2018, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình Ông Nguyễn Thế Kỷ hiện ở tại Tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có con là Nguyễn Thế Công chết do đuối nước.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ và gia đình Ông Nguyễn Thế Kỷ cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời và hướng dẫn thanh quyết toán chứng từ đúng quy định hiện hành về sử dụng ngân sách nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.817
Truy câp hiện tại 2.209