Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01/2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 14  tháng 01 năm 2019 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

Lý do:  Từ trần.  

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.804
Truy câp hiện tại 2.201