Tìm kiếm thông tin
Quyết định về phê duyệt danh mục các mô hình khuyến nông lâm ngư và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các mô hình khuyến nông lâm ngư và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất năm 2019.

 

1. Cơ quan quản lý thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà,

2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thị xã năm 2019

3. Danh mục các mô hình:

a. Về trồng trọt:

 Mô hình thâm canh bưởi, thanh trà theo hướng hữu cơ

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: Phường Hương Hồ, Hương Vân, xã Hương Thọ

- Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2019-7/2020

 Mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ và tiêu thụ sản phẩm

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: phường Hương Văn

+ Thực hiện vụ Đông Xuân 2018-2019 và Hè Thu 2019

 Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: phường, xã: Hương Chữ, Hương Xuân, Hương Toàn, Hương Phong, Hương Vinh.

- Thời gian thực hiện: Vụ Hè Thu 2019

Mô hình quản lý sâu ăn lá hành (dòi đục cọng hành, sâu khoang, xanh da láng) bằng bẩy dính kết hợp với thuốc hóa học

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: phường Hương An, Hương Chữ, Hương Xuân

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6-8/2019

b. Chăn nuôi:

 Mô hình nuôi gà Ri thả vườn theo hướng hữu cơ.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: xã Hồng Tiến, Bình Điền, Bình Thành

- Thời gian thực hiện: từ tháng 9-12/2018

 Mô hình nuôi heo thịt hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: phường Hương Văn

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3-6/2019

c. Thủy sản: Mô hình nuôi thâm canh cá Rô đầu vuông.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa điểm: phường Hương Văn, Hương Chữ, Bình Điền

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02-8/2019

d.Các lớp tập huấn kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

 Tập huấn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả theo hướng hữu cơ.

- Địa điểm: Hương Toàn, Bình Thành, Hương Bình.

- Thời gian thực hiện: năm 2019.

 Tập huấn quản lý dịch hại trên cây lúa.

- Địa điểm: Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Vinh, Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Phong, Hương Vân, Hương Văn.

- Thời gian thực hiện: năm 2019

 Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Địa điểm: Hương Bình, Hương Xuân, Hương Vinh, Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Phong, Hương Vân, Hương Văn.

- Thời gian thực hiện: năm 2019

e. Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Thời gian thực hiện: tháng 11-12/2019

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.311