Tìm kiếm thông tin
Trích nguồn kinh phí để thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
Ngày cập nhật 15/02/2019

Ngày 31 tháng 01 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí thường xuyên, không tự chủ, số tiền: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để chi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thị xã.

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nội dung chứng từ chi tiêu; thanh quyết toán và lưu chứng từ theo quy định hiện hành. Danh sách chi tiết như sau:

                                                                                                                                    ĐVT: Đồng

STT

Họ và tên trẻ

Năm sinh

Phường/Xã

Số tiền

 

1

Hoàng Gia Vỹ

2011

Phường Hương Chữ

300.000

 

2

Đặng Như Huy

2006

Phường Hương Chữ

300.000

 
 

3

Nguyễn Thị Kỳ Duyên

2012

Phường Hương An

300.000

 
 

4

Hà Thị Thùy Linh

2007

Phường Hương An

300.000

 

5

Phan Lê Hoài Nam

2014

Xã Hương Bình

300.000

 
 

6

Trần Thanh Sơn

2010

Xã Hương Bình

300.000

 
 

7

Trần Hoàng Thiên Phúc

2012

Xã Bình Điền

300.000

 

8

Đinh Hữu Long

2012

Xã Bình Điền

300.000

 

9

Đặng Phương Nhi

2007

Phường Hương Hồ

300.000

 

10

Trần Thị Quỳnh Như

2006

Phường Hương Hồ

300.000

 

11

Bùi Văn Công Phước

2010

Phường Hương Hồ

300.000

 

12

Nguyễn Hữu Đức

2009

Xã Bình Thành

300.000

 

13

Trần Thị Bảo Trân

2010

Xã Bình Thành

300.000

 

14

Trần Văn Dao

2010

Xã Hồng Tiến

300.000

 
 

15

Lê Hoàng Bảo Ngọc

2009

Xã Hồng Tiến

300.000

 

Tổng

 

4.500.000

 

Số tiền bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn ./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.424