Tìm kiếm thông tin
Trợ giúp xã hội đột xuất cho gia đình Ông Nguyễn Công Châu
Ngày cập nhật 21/02/2019

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc trợ giúp xã hội đột xuất.

 

Theo quyết định trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình Ông Nguyễn Công Châu hiện ở tại Tổ dân phố 8, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có cha là Nguyễn Công Hội chết do đuối nước.

Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ và gia đình Ông Nguyễn Công Châu cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời và hướng dẫn thanh quyết toán chứng từ đúng quy định hiện hành về sử dụng ngân sách nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.283.249
Truy câp hiện tại 23