Tìm kiếm thông tin
Đại hội Đại biểu MTTQVN xã Hương Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày cập nhật 15/03/2019

Được sự đồng ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Thọ. Ngày 11/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Thọ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về tham dự tại Đại hội về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Nguyễn Văn Duật – TUV, PCT UBMTTQVN thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, về phía lãnh đạo xã có đồng chí Nguyễn Tiến Giang -TUV – Bí thư Đảng uỷ xã cùng các đồng chí TV đảng ủy, TT HĐND, UBND xã Hương Thọ. Các đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn. Đặc biệt với sự có mặt hơn 80 Đại biểu chính thức đại diện cho các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, các tổ chức thành viên Mặt trận từ xã đến thôn tiêu biểu cho Khối Đại đoàn kết toàn dân trong MTTQVN xã.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, khẳng định và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc.

Tại đại hội đã lắng nghe đồng chí Lê Tranh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã  thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Về phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Duật – TUV, PCT UBMT thị xã và đồng chí Nguyễn Tiến Giang – TUV, Bí thư Đảng ủy xã đã đánh giá những kết quả đạt được của UBMT xã trong nhiệm kỳ qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ về kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với việc thực hiện nghị quyết TW 4. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt quỹ vì người nghèo, gắn với các phong trào ở địa phương.

Sau khi hiệp thương thông qua danh sách nhân sự Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Lê Tranh giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN xã; đồng chí Lê Minh – PCT UBMTTQVN xã; và 3 đồng chí thường trực UBMT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với tinh thần “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” nâng cao vai trò vị trí của  MTTQ, xây dựng quê hương xã Hương Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp

 

Ngọc Mười - Xã Hương Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.362
Truy câp hiện tại 4.711