Tìm kiếm thông tin
Xã Hương Toàn với phương án và kế hoạch chống hạn năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Thực hiện công văn số 314/UBND-KT ngày 25/2/2019 về xây dựng  phương án và kế hoạch chống hạn năm 2018; vừa qua UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 50/KH-UBND về kế hoạch chống hạn năm 2019 trên địa bàn xã Hương Toàn

 

Nhằm chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước  trong nông nghiệp và để đảm bảo tưới cho 628ha lúa vào vụ Đông Xuân năm 2018 -2019 và đầu vụ hè thu năm 2019 và để đảm bảo thông thoáng  dòng chảy, trên cơ sở đó UBND xã đã đề nghị hai Hợp tác xã rà soát tình hình thực tế các kênh hói, lập phương án và thời gian thi công, nâng cấp bờ bao, bờ vùng.

Theo kế hoạch 2 Hợp tác xã sẽ phải thực hiện  thi công các hói với tổng chiều dài 4.980m,  khối lượng đào lấp 11.940 m3; đối với HTX NN Đông Toàn thực hiện 6 tuyến hói với chiều dài 2.600m; HTX NN Tây Toàn thực hiện 3 hói tổng chiều dài 2.380m.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch  phòng chống hạn hán hán năm 2019 UBND xã cũng chỉ đạo  hai HTX thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao, cống điều tiết nước, kịp thời đề xuất sửa chữa, tăng cường tổ chức nạo vét kênh mương, tận dụng mọi nguồn nước, tránh thất thoát, lãng phí để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng. Tăng cường thông tin tuyên truyền về hình hình nguồn nước tới người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm.

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.312