Tìm kiếm thông tin
Hội nghị lấy phiếu giới thiệu danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ xã Hương Toàn nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 27/03/2019

Sáng ngày 20/3/2019, Đảng ủy xã Hương Toàn tổ chức Hội nghị mở rộng để lấy phiếu giới thiệu danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cấp trên và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân- Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy triển khai, hướng dẫn lấy phiếu giới thiệu giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025; quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra Ban chấp hành Đảng bộ cũng quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 15/3/2019 của Thị ủy Hương Trà về thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 của Đảng ủy xã Hương Toàn.

Tại hội nghị, đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy đã đúc kết và chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên trong buổi sinh hoạt chi bộ, chi bộ lập danh sách các quần chúng ưu tú tham gia học cảm tình đảng đợt tháng 3/2019; tiến hành kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã đăng ký; tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang; xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019….

 

Ái Bình - Xã Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.290.580
Truy câp hiện tại 2.199