Tìm kiếm thông tin
Phường Hương Xuân khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 4B
Ngày cập nhật 23/04/2019

Sáng ngày 17/4/2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Hương Xuân tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho cán bộ đối tượng 4B gồm đảng viên các chi bộ TDP, chi bộ quân sự, công an, trạm y tế; chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể TDP; giám đốc, phó giám đốc HTXNN và cán bộ, công chức chưa là đảng viên.

 

Trong thời gian 02 ngày từ ngày 17-18/4/2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề. Nội dung tập trung vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng- an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước: về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, hoạt động đối ngoại; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chuyên đề về Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên...

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Sau mỗi buổi học các học viên sẽ viết bài thu hoạch nhằm đánh giá về trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên.

Nguyễn Thị Thịnh - Phường Hương Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 413