Tìm kiếm thông tin
Xã Hương Phong tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của tỉnh và thị xã
Ngày cập nhật 07/06/2019

Ngày 04/6/2019 tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, UBND xã Hương Phong tiến hành hội nghị triển khai các văn bản mới của Tỉnh và của thị xã.

 

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới của tỉnh và thị xã, cụ thể như: Quyết định số 48 của UBND tỉnh về ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 48; Quyết định số 12 về ban hành quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội nghị cũng đã triển khai lấy ý kiến tham gia của các đại biểu về quy chế thi đua, khen thưởng tại cơ sở, qua đó nhằm xây dựng hoàn thiện, cập nhật thêm những thông tin mới về công tác thi đua khen thưởng và cách giải quyết những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thông qua hội nghị triển khai các văn bản mới của Tỉnh và thị xã nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đội ngủ cán bộ, công chức trong công tác quản lý nhà nước; đặc biệt là quy tắc ứng xử của đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi giao dịch với người dân.

Viết Công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 56