Tìm kiếm thông tin
HĐND phường Hương Xuân khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 8
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 26/6/2019, kỳ họp thứ 08, HĐND phường Hương Xuân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; kết quả thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019; bàn và quyết định nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, công tác thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2019; thông báo của UB MTTQVN về tham gia xây dựng chính quyền và các nội dung quan trọng khác.

 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân phường đã tập trung phân tích đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc các nội dung tại kỳ họp. Sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban chấp hành Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt, tích cực có hiệu quả của chính quyền, sự tích cực chủ động của các cơ quan, đơn vị và sự chung tay góp sức lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân phường nhà. Kinh tế của phường tăng trưởng ổn định, Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng - anh ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hoạt động HĐND và các Ban HĐND có nhiều cải tiến, tăng cường kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND phường đã chủ động, tích cực trong các hoạt động đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần thúc đẩy việc điều hành của chính quyền.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu HĐND đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo và đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và ý thức xây dựng cao, từ đó đề xuất các giải pháp quan trọng trong thực hiện kinh tế xã hội của địa phương. Kỳ họp này đồng chí Chủ tịch UBND phường đã có ý kiến phát biểu sâu sắc, tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao và đề ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân phường nhà. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra ngay từ đầu năm 2019.

Qua phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, HĐND phường đã nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện KTXH trong 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 phường Hương Xuân; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 – 2020 phường Hương Xuân; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường Hương Xuân 6 tháng cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Đây là những quyết định quan trọng cụ thể hoá nghị quyết của Đảng uỷ, là cơ sở để UBND phường và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Trần Viết Xuân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.815