Tìm kiếm thông tin
Làng cổ Bao Vinh
Ngày cập nhật 19/03/2012

Làng cổ có tên Bao Lương, thời Lê thuộc huyện Tư Vinh, thời các chúa Nguyễn đổi tên là Bao Vinh thuộc tổng Mậu Tài huyện Tư Vinh. Nay thuộc Xã Hương Vinh Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Làng cổ có tên Bao Lương, thời Lê thuộc huyện Tư Vinh, thời các chúa Nguyễn đổi tên là Bao Vinh thuộc tổng Mậu Tài huyện Tư Vinh. Năm Minh Mạng 16 (1835) chia đặt các huyện trong tỉnh Thừa Thiên làng Bao Vinh thuộc tổng Vĩnh Trị huyện Hương Trà.

Bao Vinh có nghề thủ công truyền thống cẩn xà cừ lại có chợ Bao Vinh là một trung tâm bốn bán làm cầu nối giữa phố Thanh Hà; vùng Phú Mậu, Lại Ân...Với trung tâm dinh phủ Kim Long, Phú Xuân từ thế kỷ XVII trở về sau. Ngày nay Bao Vinh vẫn là một trung tâm thương mại năng động phía bắc thành phố Huế.

Thời Nguyễn một bộ phận dân cư của làng dãn dân về lập làng Bao Vinh hạ tổng An Nong huyện Phú Lộc. Làng cổ Bao Vinh nay thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.268