Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 04 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp theo danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 20  tháng 8  năm 2019, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 12 hồ sơ thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến (có danh sách kèm theo) với tổng kinh phí trợ cấp là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).  
Theo báo cáo và đề xuất của Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà, Ngày 23/8/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để hỗ trợ chi phí mai táng đột xuất cho hộ gia đình Ông Hoàng Như Tình hiện ở tại Tổ dân phố 12, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc diện khó khăn đột xuất, có con là Hoàng Như Thái chết do đuối nước.  
Ngày 20/8/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện quý II năm 2019 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo.  
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 10 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh hệ số trợ cấp và thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Ngày 28  tháng 8  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  913/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 08 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, số tiền 13.900.000 đồng (bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).  
Ngày 01 tháng  8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.044.895
Truy câp hiện tại 977