Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2020, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình bà Phạm Thị Cúc hiện ở tại Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có chồng là Nguyễn Thúc Minh chết do bị đuối nước.  
Ngày 06  tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành số  803/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Có danh sách kèm theo như sau:  
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Lý do:  Từ trần. Có danh sách kèm theo như sau:  
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523 /QĐ-UBND  về việc phê duyệt Danh sách 1.479 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập trong tháng 4 năm 2020 (gồm: 78 đối tượng bán lẻ vé số lưu động và 1.401 đối tượng thuộc các nghề khác) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 1.479.000.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng). Chi tiết danh sách kèm theo.  
Ngày  29  tháng  6  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách trợ cấp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng, học viên sơ cấp nghề thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.  
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tháng đối với 04 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Danh sách chi tiết kèm theo như sau:  
Ngày 10 tháng 6  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  693/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 08 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Có danh sách kèm theo:  
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 694 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.Lý do:  Từ trần. Có danh sách kèm theo:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 318