Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 3/4/2021, tại phường Hương Vân, cấp ủy, chính quyền phường Hương Vân cùng với gia đình ông Nguyễn Thúc ở TDP Long Khê, phường Hương Vân, tổ chức lễ khánh thành nhà tri ân 5 mẹ Việt Nam anh hùng của gia đình. Đến dự có ông Lê Nhật Minh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; ông Đỗ Ngọc An – Phó chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; ông Nguyễn Văn Duật – Phó chủ tịch UBMTTQVN thị xã cùng đại diện lãnh đạo phường Hương Vân.  
Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn thị xã, với các nội dung sau:  
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, và tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân trên địa bàn thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tập huấn về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với những nội dung cụ thể như sau:  
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương về công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 như sau:  
Vừa qua, ngày 15/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp đối xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Theo đó, mức chuẩn TGXH được điều chỉnh tăng lên 360.000 đồng/tháng áp dụng chính thức từ ngày 01/7/2021.  
Ngày  23 tháng  02  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 411 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ như sau:  
Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm, ngày 11/01/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:  
Ngày 25 tháng 11 năm 2020 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1660 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 149.362.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý III năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Ngày 30 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1678/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã để rà soát, xác định đối tượng và kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.344
Truy câp hiện tại 1.157