Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Sáng ngày 09/5/2022, lãnh đạo UBND thị xã thị xã đi thăm hỏi, chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Cân có con là Lê Thị Bích Châu sinh năm 2011 tại Thôn 3, xã Bình Tiến chết do đuối nước. Đoàn đi thăm có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Hoàng Tú Nam, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã và đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Tiến.  
Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 2.080.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà,  giai đoạn 3, đợt 01 năm 2022.  
Ngày  05 tháng  5  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  879/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Lý do:  Từ trần.  
Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 101.844.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý I năm 2022 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Ngày 19 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông: Lê Văn Quyết  
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí trợ giúp xã hội hàng tháng bà: Phạm Thị Thưởng.  
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  820/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 23 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp 360.000 đồng, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (theo danh sách chi tiết đính kèm).  
Ngày 25 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 846 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để điều chỉnh, bổ sung trợ giúp thường xuyên cho 03 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp, thời gian điều chỉnh trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Ngày  25 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  849 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp bảo trợ xã hội tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.  
Ngày  22  tháng 4  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 823 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để điều chỉnh, bổ sung trợ giúp thường xuyên cho 08 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp, thời gian điều chỉnh trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.006.084
Truy câp hiện tại 195