Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 12 tháng 11  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 08 tháng 11 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 54.000.000 đồng (Năm Mươi bốn triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 22/10/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để hỗ trợ chi phí mai táng đột xuất cho hộ gia đình Ông Lê Văn Quốc,  hiện ở tại Tổ dân phố 9, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc diện khó khăn đột xuất, có vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chết do đuối nước.  
Ngày 29  tháng 10  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1338/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 22 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-TB&XH thị xã về việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng Bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã kể từ tháng 11 năm 2019.    
Ngày 15 tháng 10  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghì  đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 18/10/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2019.  
Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND Bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế ban hành liên quan lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội.  
Ngày 01 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 10 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần.  
Ngày 01 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.687