Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Tuyen truyền-VBPL
Thực hiện Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1169/STNMT-MT ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Để triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt một cách hiệu quả, thiết thực, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau:  
Thực hiện quyết định số 600 /QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thị xã về việc  phê duyệt các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.480.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 2020 để phân bổ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Đính kèm danh sách).  
Theo kết quả thực hiện đề tài ‘Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và Công văn số 244/ TTBVTV-BVTV của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn quy trình phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa như sau:  
Thực hiện công văn số 229/TTBVTV-BVTV của Chi cục TT-BVTV TTHuế ngày 18/6/2020. Trung tâm DVNN thị xã Hương Trà đã có Công văn số  158/TTDVNN-NN về việc tăng cường chỉ đạo quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại lúa vụ Hè thu 2020 như sau:  
Sáng ngày 18/6/2020, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Hội nông dân xã Hương Toàn tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm cho 50 hội viên Hội nông dân thuộc xã Hương Toàn, Hải Dương, Hương Vinh, Hương Phong và Phường Hương Xuân trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Diện tích trồng cây hành lá trên địa bàn toàn thị xã khoảng 80ha, tập trung chủ yếu ở Hương An 50ha, Hương Chữ 25 ha và rải rác các phường khác. Hiện nay, sâu xanh da láng phát sinh gây hại rất mạnh, đặc biệt các vùng chuyên trồng hành, mật độ sâu phổ biến 30- 50 con/m2, nơi cao trên 100 con/m2, sâu có nhiều pha phát dục, từ sâu non đến trưởng thành (bướm).  
Cây ngô có thể trồng được quanh năm trên đất tưới tiêu chủ động, trồng được trên nhiều loại đất nhưng phù hợp nhất là đất thịt nhẹ, đất bồi ven sông. Thời gian sinh trưởng ngắn, từ gieo đến thu hoạch ăn tươi khoảng 70- 90 ngày tùy theo giống và thời vụ gieo trồng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.827
Truy câp hiện tại 2.212