Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Tuyen truyền-VBPL
Cùng với 17 công ty đang hoạt động tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, 8 doanh nghiệp tại cụm làng nghề Xước Dũ, hàng trăm doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn, sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế TX. Hương Trà phát triển.  
Sáng ngày 04/8/2019, UBND – UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã Bình Thành tổ chức Lễ ra quân thực hiện tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp - Trật tự trị an”.  
Sáng ngày 7/8/2019, tại xã Hương Toàn. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Trà phối hợp với chính quyền xã Hương Toàn và 2 hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn và Tây Toàn (xã Hương Toàn) tổ chức hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ hè thu năm 2019.  
Xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp không những là chủ trương của toàn ngành y tế mà đây còn là đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày Chủ nhật xanh, nhằm hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng.  
Ngày 01/8/2019, Hội nông dân Việt Nam phối hợp với hội nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và hội nông dân thị xã Hương Trà tổ chức lớp tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về nước sạch, công tác bảo vệ môi trường cho 100 cán bộ chủ chốt hội nông dân các xã, phường của thị xã.  
Ngày 25/7/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành công văn số 120-CV/BTG về việc phối hợp lấy phiếu điều tra xã hội học năm 2019 qua Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế.  
Thực hiện Công văn số 1414 /BCĐ – SYT ngày  7 /6/2019 của BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT- TTg Quý II năm 2019, UBND thị xã Hương Trà triển khai như sau:  
Vụ Hè Thu năm 2019 Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Trà đã triển khai thành công mô hình sử dụng bẫy dính côn trùng kết hợp với phun thuốc hóa học phòng trừ các loại sâu ứng dụng trên cây Hành lá. Với diện tích 02ha tại các Phường: Hương Chữ, Hương An và Hương Xuân.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.978.448
Truy câp hiện tại 474