Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học viên sơ cấp thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí học nghề (có danh sách đính kèm).  
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 31 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần. (Có danh sách kèm theo).  
Ngày  06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc tthôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các xã, phường đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lý do không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ  xã hội hàng tháng. ( Có danh sách chi tiết kèm theo).  
Ngày 03 tháng  5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị  
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 40 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh mức trợ cấp, hệ số trợ cấp và thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm)
Để chuẩn bị sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 đạt kết quả đề ra. UBND thị xã Hương Trà hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng một số cây trồng chính cho bà con nông dân. Đối với cây lúa tuỳ thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện thực tế của địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, đảm bảo lúa vụ Hè Thu trổ tập trung từ 15/7 đến 30/7, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 05/9/2019. Bố trí theo khung lịch thời vụ sau:  
Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, cụ thể:  
Ngày 05 tháng 4  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hàng Quyết định số  264/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Bộ Lao động - TBXH vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.  
Sau một thời gian phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019, với mục đích đảm bảo môi trường, cảnh quan khu vực cơ quan, trường học đến nay tại Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Hương Trà đã đi vào nề nếp. Trở thành một hoạt động không thể thiếu, góp phần làm môi trường xung quanh cơ quan  “ Trên xanh, dưới sạch”…  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.896.015
Truy câp hiện tại 189