Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày  23 tháng  02  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 411 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ như sau:  
Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm, ngày 11/01/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:  
Ngày 25 tháng 11 năm 2020 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1660 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 149.362.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý III năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.  
Ngày 30 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1678/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã để rà soát, xác định đối tượng và kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.  
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về  thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Lý do:  Từ trần. (Có danh sách kèm theo)  
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1613/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Ngày  30 tháng 9  năm 2020, UBND  thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1399/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Ngày 05 tháng 10 năm 2020, UBND thị xã  Hương Trà ban hành Quyết định số 1417 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  Trong hai ngày 29 và 30/9 Trung tâm Y tế, Phòng Giáo đục và Đ ào tạo thị xã Hương Trà phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học của 15 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.617