Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 08  tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 11 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh mức trợ cấp, hệ số trợ cấp và thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.   
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 30 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý . Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  142/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình Ông Trịnh Minh Dũng hiện ở tại Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có vợ là Trần Thị Chính chết do bị mìn nổ.  
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần. Danh sách cụ thể như sau:    
Ngày 19  tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  
Ngày 19 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số: 108/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường .  
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc trợ giúp xã hội đột xuất.  
Ngày 31 tháng 01 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí thường xuyên, không tự chủ, số tiền: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để chi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thị xã.  
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà để làm căn cứ hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2018 cụ thể như sau:  
Ngày 21/01/2019, UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến năm 2030.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.294
Truy câp hiện tại 200