Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền - VBPL >> Chế độ chính sách
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành 3 Quyết định: số 990/QĐ-UBND, 992/QĐ-UBND, 994/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, để hỗ trợ chi phí mai táng cho 17 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.  Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Thực hiện Kế hoạch số 2535/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019”. Đến nay toàn thị xã đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với 1.565 suất quà, tổng số tiền 313.000.000 đồng (Định mức: 200.000đồng/người).  
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179 /QĐ-UBND về việc phân bổ 1.458.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn) từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh, tạm cấp đợt 3 cho UBND huyện Quảng Điền 865.000.000 đồng và UBND thị xã Hương Trà 593.000.000 đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và đào tạo nghề nghiệp theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  
Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 16.200.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 03 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).  
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 21.600.000 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 04 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp theo danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 20  tháng 8  năm 2019, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 12 hồ sơ thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến (có danh sách kèm theo) với tổng kinh phí trợ cấp là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).  
Theo báo cáo và đề xuất của Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà, Ngày 23/8/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để hỗ trợ chi phí mai táng đột xuất cho hộ gia đình Ông Hoàng Như Tình hiện ở tại Tổ dân phố 12, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc diện khó khăn đột xuất, có con là Hoàng Như Thái chết do đuối nước.  
Ngày 20/8/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện quý II năm 2019 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo.  
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 10 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh hệ số trợ cấp và thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.383
Truy câp hiện tại 1.353