Tìm kiếm thông tin
Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ hè thu năm 2019
Ngày cập nhật 13/08/2019

Sáng ngày 7/8/2019, tại xã Hương Toàn. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Trà phối hợp với chính quyền xã Hương Toàn và 2 hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn và Tây Toàn (xã Hương Toàn) tổ chức hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ hè thu năm 2019.

 

Báo cáo kết quả tại hội nghị cho thấy, mô hình sản xuất lúa hữu cơ có sự liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thực hiện tại 2 hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn và HTXNN Tây Toàn của xã Hương Toàn từ tháng 5/2019, trên diện tích 10 héc ta với 63 hộ tham gia, giống lúa được chọn để thực hiện mô hình là DT39. Tham gia mô hình này, các hộ nông dân được hỗ trợ về giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật và yêu cầu các khâu sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt đúng theo quy trình sản xuất do công ty TNHH MTV Quế Lâm. Qua gần 3 tháng triển khai cho thấy, mô hình đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận như: Tỷ lệ hạt giống nảy mầm sau khi gieo sạ đạt trên 90%; cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh và đạt năng suất bình quân 56 tạ/héc ta; trừ các khoản chi phí trong sản xuất, mỗi héc ta cho lợi nhuận 13.400.000 đồng. Tại hội nghị, bà con nông dân đồng tình với kết quả đánh giá, qua đó kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành, nhất là công ty TNHH MTV Quế Lâm quan tâm thu mua lúa tươi cho bà con nông dân tại đồng ruộng; nâng cao giá trị sản phẩm để tăng thu nhập cho người dân...

Thông qua hội nghị đầu bờ là cơ sở để đánh giá những kết quả đạt được đồng thời tìm ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong sản xuất để tiếp tục nhân rộng mô hình này trong những vụ sản xuất tiếp theo.

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.522
Truy câp hiện tại 4.750