Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại diện tích lạc do hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 761.317.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm mười bảy đồng đồng chẵn) từ nguồn năm trước chuyển sang, phân bổ cho UBND các xã, phường để hỗ trợ khắc phục thiệt hại diện tích lạc do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2018-2019.

 

Danh sách các đơn vị như sau:

STT

Xã, Phường

Số hộ
thiệt
hại

Tổng
diện tích
 thiệt hại 
(ha)

Trong đó

Tổng
kinh phí
hỗ trợ
 (ngàn đồng)

Ghi chú

 

Thiệt hại trên
 70%
(ha)

Thiệt hại
Từ
30 - 70%              (ha)

 
 

    1

 UBND phường Hương Văn

   1.158

   216,73

    81,30

   135,42

  298.058

 

 

    2

 UBND phường Hương Vân

       687

      72,43

    26,11

     46,32

    98.551

 

 

    3

 UBND phường Hương Xuân

       485

      85,91

    66,83

     19,08

  152.739

 

 

    4

 UBND phường Hương  An

       349

      19,98

    10,92

       9,06

    30.909

 

 

    5

 UBND phường Hương  Chữ

       746

      93,30

    37,92

     55,39

  131.221

 

 

    6

 UBND phường Hương Hồ

       201

      17,56

       4,54

     13,02

    22.108

 

 

    7

 UBND xã Hương Toàn

       221

      18,16

       9,57

       8,59

    27.731

 

 

TỔNG CỘNG

   3.847

   524,07

  237,19

   286,89

  761.317

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.283.249
Truy câp hiện tại 1.627