Tìm kiếm thông tin
Tổ chức truyền đạt kiến thức ATTP trong lĩnh vực Nông lâm thủy sản
Ngày cập nhật 24/10/2019

Thực hiện Kế hoạch 1055/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; Công văn số 1089/UBND-KT ngày 09/5/2019 về việc phân công cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

 

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường: Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương, Hương Xuân và Hương Văn tổ chức tập huấn kiến thức ATTP và ký cam kết đối với các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông lâm thủy sản của các đơn vị trên.

Nội dung tập huấn:

1/ Phổ biến một số văn bản quy định của Nhà nước như: Luật An toàn thực phẩm số 55, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở Sản xuất, KD thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT.

2/ Phổ biến các văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và của UBND thị xã Hương Trà về phân công trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

3/ Hướng dẫn cho các hộ, cơ sở về điều kiện bảo đảm ATTP cụ thể đối với từng lĩnh vực Trồng trọt, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Sơ chế, chế biến, Kinh doanh thực phẩm NLTS.

Sau buổi tập huấn nhiều hộ, cơ sở đã ký cam kết về sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn theo quy định.

 

Nguyễn Thị Bê - KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 124