Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi từ ngày 27/6/2019 đến ngày 31/7/2019 (đợt 2)
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 10/10/2019 UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi từ ngày 27/6/2019 đến ngày 31/7/2019 (đợt 2) cho 14 xã, phường với số lượng 4.619 con (288.150kg), trong đó lợn nái 1.106 con (184.210kg), lợn thịt 2.551 con (99.589kg) và lợn con theo mẹ 962 con (4.360kg). Kinh phí hỗ trợ đợt này là 8.125.025.000 đồng, cụ thể:

 

1. Phường Hương Văn: 1.530.290.000 đồng.

2. Xã Hương Phong: 36.705.000 đồng.

3. Phường Hương Chữ: 1.081.195.000 đồng.

4. Phường Hương An: 926.995.000 đồng.

5. Xã Hương Vinh: 50.465.000 đồng.

6. Phường Hương Hồ: 286.200.000 đồng.

7. Phường Hương Xuân: 2.019.840.000 đồng.

8. Phường Hương Vân: 1.645.720.000 đồng.

9. Phường Tứ Hạ: 225.410.000 đồng.

10. Xã Hương Toàn: 238.965.000 đồng.

11. Xã Hương Bình: 46.095.000 đồng.

12. Xã Hương Thọ: 11.550.000 đồng.

13. Xã Hải Dương: 22.845.000 đồng.

14. Xã Bình Điền: 2.750.000 đồng.

 

Nguyễn Thị Bê - KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.703