Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 22 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 29  tháng 10  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1338/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 22 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.053