Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 09 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 13/02/2020

Ngày 07 tháng  02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  151/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 09 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Lý do:  Từ trần.

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Phan Nớp B

1936

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

08/01/2020

 

2

Lê Thị Đông

1922

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/01/2020

Từ trần

26/12/2019

 

3

Nguyễn Thị Chẻo

1914

Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

11/01/2020

 

4

Phan Thị Bưởi

1939

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/01/2020

Từ trần

27/12/2019

 

5

Phan Thị Thẻo

1928

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/01/2020

Từ trần

30/12/2019

 

6

Nguyễn Đôn Thước

1939

Thôn Thế lại Thượng, xã Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

08/01/2020

 

7

Trần Thị Sáu

1936

Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

16/01/2020

 

8

Phan Thị Vui

1935

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

20/01/2020

 

9

Lê Trạch

1922

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2020

Từ trần

21/01/2020

 
 

(Danh sách này có 09 đối tượng)

       

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 256