Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 09 thân nhân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 13/02/2020

Ngày 07 tháng 02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 48.600.000 đồng (Bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 09 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Nguyễn Thị Ngắn

1940

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Vợ

Phan Nớp B

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

08/01/2020

 

2

Nguyễn Văn Thu

1944

Tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn

Con

Lê Thị Đông

1922

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

26/12/2019

 

3

Nguyễn Thái Hậu

1972

21 Đào Tấn, phường Trường An, Thành phố Huế

Cháu

Nguyễn Thị Chẻo

1914

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

11/01/2020

 

4

Phan Thị Bồng

1961

Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Con

Phan Thị Bưởi

1939

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

27/12/2019

 

5

Nguyễn Văn Anh

1962

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Con

Phan Thị Thẻo

1928

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

30/12/2019

 

6

Nguyễn Đôn Tất

1959

Thôn Thế lại Thượng, xã Hương Vinh

Con

Nguyễn Đôn Thước

1939

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

08/01/2020

 

7

Trần Đình Khôi

1958

Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh

Con

Trần Thị Sáu

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

16/01/2020

 

8

Nguyễn Lương Hạnh

1966

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Con

Phan Thị Vui

1935

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

20/01/2020

 

9

Lê Hòa

1976

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Con

Lê Trạch

1922

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

21/01/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 263