Tìm kiếm thông tin
Điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 06/03/2020

Ngày 25 tháng 02  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 219 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 12 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng và hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 200