Tìm kiếm thông tin
Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
Ngày cập nhật 06/03/2020

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND  về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách như sau:

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Ngô Thị Lài

1959

Tổ dân phố Long Hồ Hạ 2, phường Hương Hồ

Con

Ngô Văn Tùng

1924

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

05/02/2020

 

2

Lê Công Thụy

1968

Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ

Con

Nguyễn Thị Lặng

1923

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

14/02/2020

 

3

Nguyễn Thị My Ly

1994

Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ

Con

Nguyễn Thị Quỳnh Nhân

1973

Người khuyết tật nặng

13/02/2020

 

4

Lê Thị Lý

1960

Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ

Con

Trần Thị Khánh

1936

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

19/01/2020

 

5

Trần Thị Thu Thanh

1972

Thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến

Con dâu

Nguyễn Thị Bông

1934

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

09/02/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 214