Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 04 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 06/03/2020

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc tthôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 04 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Lý do:  Từ trần. Danh sách như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Nguyễn Thị Lặng

1923

Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2020

Từ trần

14/02/2020

 

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nhân

1973

Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ

Người khuyết tật nặng

01/03/2020

Từ trần

13/02/2020

 

3

Trần Thị Khánh

1936

Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/02/2020

Từ trần

19/01/2020

 

4

Nguyễn Thị Bông

1934

Thôn Thuận Lợi, xã Bình Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2020

Từ trần

09/02/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 128