Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Lý do:  Từ trần.

 

TT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Nguyễn Thị Lực

1935

Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2020

Từ trần

20/02/2020

 

2

Nguyễn Thị Phượng

1968

Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Người khuyết tật nặng

01/02/2020

Từ trần

22/01/2020

 

3

Nguyễn Thị Tàu

1933

Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2020

Từ trần

18/02/2020

 

4

Trần Kiền Sản

1952

Tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2020

Từ trần

01/02/2020

 

5

Nguyễn Thị Thí

1920

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/02/2020

Từ trần

30/01/2020

 

6

Trần Thị Bé

1933

Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2020

Từ trần

11/02/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 230