Tìm kiếm thông tin
Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  263/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân). Danh sách chi tiết như sau:

 

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 

1

Võ Đại Mỳ

1961

Thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ

Con

Nguyễn Thị Lực

1935

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

20/02/2020

 

2

Nguyễn Thám

1966

Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Anh

Nguyễn Thị Phượng

1968

Người khuyết tật nặng

22/01/2020

 

3

Cao Quảng Kiếm

1975

Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân

Con

Nguyễn Thị Tàu

1933

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

18/02/2020

 

4

Lê Thị Rơi

1953

Tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân

Vợ

Trần Kiền Sản

1952

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/02/2020

 

5

Nguyễn Đương

1964

Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Con

Nguyễn Thị Thí

1920

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

30/01/2020

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 173