Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân xã Hương Vinh đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

Danh sách như sau:

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ghi chú

 
 
 

1

Đỗ Thị Gái

1932

Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh

Vợ

Lê Văn Chỉnh

1927

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

 

 

2

Trần Văn Phát

1964

Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh

Con

Đỗ Thị Ớt

1930

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 196