Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

“Ngân hàng CSXH thị xã Hương Trà triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất”
Ngày cập nhật 22/07/2021

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Trà đã cử cán bộ trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã để tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về chủ trương, chính sách mới về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 

Theo quy định, người sử dụng lao động được xét duyệt vay vốn phải có các điều kiện:

1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc:

a. Có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99, Bộ luật lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

b. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

a. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Phải tạm dừng do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 Về mục đích vay vốn, vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Về mức cho vay: Khách hàng vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với tối đa 03 tháng/01 người lao động. Mức lương của người lao động là mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ.

Về lãi suất và thời hạn cho vay: lãi suất cho vay là 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Đảm bảo tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Về hồ sơ vay vốn, Quy trình, thủ tục phê duyệt cho vay và giải ngân: Cán bộ NHCSXH thị xã Hương Trà sẽ hướng dẫn cụ thể về hồ sơ vay vốn, quy trình, thủ tục và việc giải ngân đến từng khách hàng khi có nhu cầu.

Nguyễn Văn Cường-NHCSXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.072