Tìm kiếm thông tin
Phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 09/4/2019, tại hội trường UBND phường Tứ Hạ, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội.

 

Tại lớp tập huấn, hơn 100 học viên là cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội tại 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà đã được phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội như Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Trong đó có các nội dung: hoạt động của hội đồng xác định mức độ khuyết tật, phương pháp xác định mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận khuyết tật; một số thủ tục hành chính về hưởng/ thôi hưởng/ tạm dừng trợ cấp xã hội/ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng; mai táng phí….

Nội dung Nghị định 140/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH như sau:

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP đã có những điều chỉnh thông qua Nghị định mới như sau:

- Thay đổi thời hạn đề nghị gia hạn giấy phép từ 30 ngày xuống còn 20 ngày trước ngày giấp phép hết hạn.
- Quy định cụ thể hình thức nộp:
+ Nộp trực tiếp;
+ Gửi qua hệ thống bưu chính.
- Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục gia hạn cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp từ 15 ngày xuống còn 05 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được 01 (bộ) hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn,...cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện như sau:

Thời hạn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị thay vì 30 ngày như trước đó.

Đồng thời, trong thời hạn quy định Chủ tịch Hội đồng (Chủ tịch UBND cấp xã) có trách nhiệm:

- Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, giao tiếp, sinh hoạt;

- Kiến nghị dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Triệu tập các thành viên, gửi thông báo thời gian, địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện của họ;

- Đánh giá dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật theo quy định;

- Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/03/2019 và thay thế Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội nắm vững nội dung các văn bản, trên cơ sở đó nghiên cứu vận dụng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương.

Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.688