Tìm kiếm thông tin
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 03  tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành giấy phép khai thác khoáng sản số 24 /GP-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Coxano Hương Thọ khai thác đất san lấp từ tầng phủ tại bãi thải mỏ đá Khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà bằng phương pháp lộ thiên.

 

- Diện tích khu vực khai thác: 1,457 ha được giới hạn bởi các điểm góc từ mốc M1 đến mốc M11 có tọa độ xác định theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Giấy phép này;

- Khối lượng đất khai thác: 35.000 m3;

- Loại khoáng sản: đất làm vật liệu san lấp;

- Thời hạn khai thác: 12 tháng (kể từ ngày ký).

- Công ty TNHH Coxano Hương Thọ có trách nhiệm:

1. Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành.

2. Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

3. Tiến hành hoạt động khai thác đất theo đúng tọa độ, diện tích, khối lượng quy định của Giấy phép này.

4. Trước khi tiến hành khai thác, phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan về đất đai và các quy định liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Cung cấp đất san lấp đến đúng địa điểm mà Công ty TNHH Coxano Hương Thọ đã cam kết.

5. Thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường phương án khai thác đất san lấp từ tầng phủ tại bãi thải mỏ đá Khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định.

6. Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình khu vực thi công khai thác đất san lấp; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác đất san lấp;

Phải thu hồi tối đa khoáng sản đất khai thác từ việc khai thác đất san lấp tầng phủ; nếu phát hiện có khoáng sản mới khác, phải báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng giải quyết; báo cáo đúng sản lượng khai thác, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát khu vực khai thác, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự khu vực thi công khai thác đất san lấp theo quy định của pháp luật;

Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác; định kỳ 06 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thị xã Hương Trà, Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện việc nộp phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên và các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành;

Hết thời hạn khai thác, Công ty TNHH Coxano Hương Thọ phải thông báo UBND thị xã Hương Trà để giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, khai thác đất theo đúng phương án được duyệt và cam kết bảo vệ môi trường; đồng thời lập báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Trà.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.398