Tìm kiếm thông tin
Triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thắng, Ủy viên Thường Vụ Thị Ủy, Phó Chủ Tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã và về phía xã, phường có Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND; Trưởng hoặc phó Công an; Trưởng ban thanh tra nhân dân và Công chức Tư pháp-Hộ tịch.

 

Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào tháng 11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019;  Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 (trừ một số nội dung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019), thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm 10 chương với 96 điều, có nhiều quy định mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13), như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả việc xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy định việc áp dụng Luật đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định thành một chương riêng về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể hóa và đề cao vai trò của người đứng đầu; bổ sung các quy định thể hiện tính nghiêm minh trong xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước bao gồm 05 chương, 28 điều với những nội dung cơ bản như: Khái niệm bí mật nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; phạm vi bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; giải mật; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

Thông qua Hội nghị này Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.326