Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với 16 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 260 /QĐ-UBND về việc thôi trả trợ cấp xã hội đối với 16 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các xã, phường đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lý do không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ  xã hội hàng tháng.

 

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Đối tượng

Ngày thôi hưởng trợ cấp

Lý do

 
 
 

1

Nguyễn Văn Quý

20/05/1981

Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng ông Nguyễn Văn Nho là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

2

Nguyễn Thị Điệp

24/10/1984

Thôn Bình Tân, xã Bình Thành

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng ông Dương Văn Lúa là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/02/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

3

Bùi Như Bảo

06/08/1985

Tổ dân phố 11, phường Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị Chạy là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

4

Lê Thị Dím

15/10/1939

Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng ông Nguyễn Ích Khỏe là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

5

Nguyễn Thị Loan

10/02/1978

Thôn Hương Lộc, xã Hương Bình

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng ông Lê Ngọc Dân là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

6

Trần Mậu Định

25/07/1960

Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường hương Văn

Đại diện hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng bà Lê Thị Đỵ là người khuyết tật đặc biệt nặng

01/02/2019

Người khuyết tật đã từ trần

 

7

Hoàng Trọng Tiên

16/03/1957

Thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ

Nuôi trẻ em mồ côi

01/04/2019

Trẻ mồ côi đã trên 16 tuổi không
còn đi học (Hoàng Trọng Tài)

 

8

Nguyễn Thị Mơ

06/01/1972

Tổ dân phố 8, phường Hương Hồ

Người đơn thân nuôi 01 con nhỏ thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

9

Đào Thị Hoa

23/02/1960

Thôn Hải Tân, xã Hương Bình

Người đơn thân nuôi 01 con nhỏ thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

10

Lê Thị Hoàng Anh

01/01/1969

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người đơn thân nuôi từ 02 con nhỏ trở lên thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

11

Nguyễn Thị Tới

02/04/1965

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người đơn thân nuôi từ 02 con nhỏ trở lên thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

12

Nguyễn Thị Ấm

05/10/1964

Tổ dân phố Lai Thành 2, phường Hương Vân

Người đơn thân nuôi 01 con nhỏ thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

13

Hồ Thị Huê

01/01/1969

Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân

Người đơn thân nuôi từ 02 con nhỏ trở lên thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

14

Trần Thị Kim

10/01/1973

Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân

Người đơn thân nuôi từ 02 con nhỏ trở lên thuộc hộ nghèo

01/01/2019

Đã thoát nghèo năm 2019

 

15

Phạm Thỏ

10/04/1942

Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/11/2018

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã kiểm tra thực tế tại gia đình đối tượng là một người số tiền trợ cấp khuyết tật nặng Phòng không chi trợ cấp cho đối tượng và thực hiện thủ tục quyết toán đúng quy định. Do đó đề nghị thôi hưởng trợ cấp khuyết tật nặng là người cao tuổi để thuận tiện quản lý.

 

16

Phạm Thị Hoa

17/03/1948

Tổ dân phố Giáp Trung, phường Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/09/2018

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã kiểm tra thực tế tại gia đình đối tượng là một người số tiền trợ cấp khuyết tật nặng Phòng không chi trợ cấp cho đối tượng và thực hiện thủ tục quyết toán đúng quy định. Do đó đề nghị thôi hưởng trợ cấp khuyết tật nặng là người cao tuổi để thuận tiện quản lý.

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 65