Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày  05  tháng 4  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  262 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần.  

 

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Lê Ngọc Dân

1998

Thôn Hương Lộc, xã Hương Bình

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

09/02/2019

 

2

Lê Phước Chỉnh

1937

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

17/02/2019

 

3

Lê Văn Ất

1933

Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

15/01/2019

 

4

Nguyễn Duy Khỏe

1928

Thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

01/02/2019

04/01/2019

 

5

Lê Thanh

1929

Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

15/02/2019

 

 

6

Nguyễn Thị Chắc

1923

TDP An Hòa, phường Hương An

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

05/03/2019

 

7

Nguyễn Thị Mêh

1927

Thôn 1, xã Hồng Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

08/03/2019

 

8

Trần Nâu

1915

TDP Giáp Thượng 3, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/01/2019

02/12/2018

 

9

Lê Anh

1982

TDP Giáp Ba, phường Hương Văn

Người khuyết tật nặng

01/03/2019

15/02/2019

 

10

Nguyễn Thị Bích

1945

TDP Giáp Ba, phường Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/01/2019

27/12/2018

 

11

Nguyễn Thị Cúc

1922

TDP Giáp Trung, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

13/02/2019

 

12

Lê Thị Đỵ

1932

TDP Giáp Thượng 1, phường hương Văn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/02/2019

19/01/2019

 

13

Tôn Thất Trọng

1929

TDP 3, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

15/03/2019

 

14

Trần Thị Gái

1938

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

08/03/2019

 

15

Nguyễn Thị Lữ

1930

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

10/02/2019

 

16

Trần Thị Nguyệt

1940

Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

08/11/2018

 

17

Trần Công Thiềng

1939

Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

04/11/2018

 

18

Nguyễn Thị Máy

1940

Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/04/2019

14/03/2019

 

19

Trần Thị Xưng

1932

TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2018

15/04/2018

 

20

Lê Thị Hiên

1928

TDP Giáp Tư, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

05/01/2019

 

21

Võ Văn Đoái

1922

Tổ dân phố Lai Thành 2, phường Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/11/2018

29/10/2018

 

22

Phạm Thị Cháu

1930

Tổ dân phố Lại Bằng 1, phường Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/11/2018

14/10/2018

 

23

Lê Roa

1958

Tổ dân phố Lai Thành 2, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

29/11/2018

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.663