Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho 23 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày  05  tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  265 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 124.200.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 23 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Danh sách chi tiết như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Nguyễn Thị Loan

Thôn Hương Lộc, xã Hương Bình

Mẹ

Lê Ngọc Dân

1998

Người khuyết tật đặc biệt nặng

09/02/2019

 

2

Lê Thị Kim Thanh

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Con

Lê Phước Chỉnh

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

17/02/2019

 

3

Trần Thị Sướng

Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn

Vợ

Lê Văn Ất

1933

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

15/01/2019

 

4

Tôn Thất Hội

Tổ dân phố 9, phường Hương Hồ

Cháu

Nguyễn Duy Khỏe

1928

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

04/01/2019

 

5

Lê Văn Phúc

Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương

Con

Lê Thanh

1929

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

15/02/2019

 

6

Nguyễn Đăng Thái

Tổ dân phố An Hòa, phường Hương An

Con

Nguyễn Thị Chắc

1923

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

05/03/2019

 

7

Trần Văn Quốc

Tổ dân phố Giáp Thượng 3, phường Hương Văn

Con

Trần Nâu

1915

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

02/12/2018

 

8

Chế Thị Sương

Tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn

Vợ

Lê Anh

1982

Người khuyết tật nặng

15/02/2019

 

9

Dương Bá Sô

Tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn

chồng

Nguyễn Thị Bích

1945

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

27/12/2018

 

10

Phạm Văn Hy

Tổ dân phố Giáp Trung, phường Hương Văn

con

Nguyễn Thị Cúc

1922

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

13/02/2019

 

11

Trần Mậu Bình

Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường hương Văn

Con

Lê Thị Đỵ

1932

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

19/01/2019

 

12

Tôn Thất Mạnh

Tổ dân phố 3, phường Hương Hồ

Con

Tôn Thất Trọng

1929

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

15/03/2019

 

13

Lê Công Ngọc

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Con

Trần Thị Gái

1938

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

08/03/2019

 

14

Lê Vinh

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Con

Nguyễn Thị Lữ

1930

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

10/02/2019

 

15

Phạm Thị Thuyền

Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân

Con

Trần Thị Nguyệt

1940

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

08/11/2018

 

16

Trần Thị Thúy Nga

Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân

Vợ

Trần Công Thiềng

1939

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

04/11/2018

 

17

Ngô Vĩnh

Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Con

Nguyễn Thị Máy

1940

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

14/03/2019

 

18

Đặng Thị Huyền

Tổ dân phố An Vân, phường Hương An

Vợ

Nguyễn Sáng

1925

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

28/01/2019

 

19

Trần Thị Tâm

Tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân

Vợ

Nguyễn Văn Trung

1976

Người khuyết tật nặng

21/02/2019

 

20

Lê Thị Dím

Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Vợ

Nguyễn Ích Khỏe

1938

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

22/02/2019

 

21

Nguyễn Văn Hải

Thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh

Con

Lê Thị Vọng

1932

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

19/02/2019

 

22

Đỗ Văn Thuyền

Thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh

Con

Đặng Thị Gái

1928

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

20/02/2019

 

23

Đỗ Thị Giá

Thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh

Vợ

Nguyễn Bắc

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

21/02/2019

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.054