Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
Ngày cập nhật 02/05/2019

Ngày 05 tháng 4  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hàng Quyết định số  264/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Danh sách chi tiết như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Lê Kiểm

Thôn Vĩnh Trị, xã

Con

Lê Thị Sáo

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

17/03/2019

 

 Hải Dương

 

2

Đặng Thị Năm

Tổ dân phố 11, phường

Vợ

Nguyễn Viên

1954

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

05/02/2019

 

Hương Hồ

 

3

Lê Ngọc

Thôn 12b, xã Hương Vinh

Con

Lê Thị Tình

1930

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

07/03/2019

 

4

Lê Văn Duyệt

Tổ dân phố Trung Thôn,

Con

Nguyễn Thị Di

1936

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

12/03/2018

 

phường Hương Xuân

 

5

Nguyễn Hữu Thanh

Tổ dân phố Thanh Lương 4,

Con

Lê Thị Đậu

1932

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

13/03/2019

 

 phường Hương Xuân

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 273