Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với 23 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày  06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc tthôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các xã, phường đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Lý do không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ  xã hội hàng tháng. ( Có danh sách chi tiết kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.283.316
Truy câp hiện tại 3.051