Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 31 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 31 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần. (Có danh sách kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.274