Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học viên sơ cấp thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí học nghề
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học viên sơ cấp thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được hỗ trợ chi phí học nghề (có danh sách đính kèm).

 

Tổng số: 55 người

Trong đó:

1. Xã Hải Dương: 49 người (trong đó học nghề lái xe hạng B2: 35 người, học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm: 14 người)

2. Xã Hương Phong: 06 người học nghề lái xe hạng B2

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 382