Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số1126/QĐ - UBND Giải quyết trợ cấp 1 lần đối với 03 (ba) trường hợp là đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg với tổng số tiền trợ cấp: 3.000.000 đ (ba triệu đồng chẵn). Danh sách như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Sống hay từ trần

Thời gian
tham gia kháng chiến

Số năm được hưởng

Mức hưởng (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1

Lê Tỵ

20/10/1953

Nam

Hương Vinh, Hương Trà, TT.Huế

Sống

Từ ngày 15/3/1975 đến ngày 30/4/1975

 

0,5 năm

1.000.000

2

Lê Thị Huê

12/8/1947

Nữ

Hương Vinh, Hương Trà, TT.Huế

Sống

Từ ngày 14/4/1975 đến ngày 30/4/1975

 

0,5 năm

     1.000.000

3

Nguyễn Thị Diệu Phương

06/02/1942

Nữ

Hương Vinh, Hương Trà, TT.Huế

Sống

Từ ngày 04/4/1975 đến ngày 30/4/1975

 

0, 5 năm

1.000.000

 

Tổng cộng:

 

 

3.000.000

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.292.820
Truy câp hiện tại 3.412