Tìm kiếm thông tin
Triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Ngày cập nhật 09/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”; Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh, trong đó yêu cầu từ tháng 5/2019, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần để bao gói, chứa đựng thức ăn, đồ uống tại cơ quan, công sở; đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân khác cùng hưởng ứng thực hiện. Ngày 23 tháng 5 năm 2019 UBND thị xã đã có Kế hoạch số 1252/KH-UBND về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Để thực hiện phong trào này một cách hiệu quả, thiết thực và sâu rộng, UBND thị xã Hương Trà yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau:

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" trong đơn vị, địa phương ban hành trước ngày 10/6/2019 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã trước ngày 15 hàng tháng, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; đưa vào quy chế hoạt động và nghiêm túc thực hiện cam kết nói không với sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy); không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.

Phòng Tài chính và Kế hoạch không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy.

 

Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 2.989